doglotto

doglotto Group Inc ร่วมกับ Clairvest Equity Partners IV และก็ West Face Capital Inc . (“West Face”) ประกาศในวันนี้ว่า Centaur Holdings, LLC ได้ทำข้อตกลงเพื่อเข้าซื้อกิจการค้าโดย Caesars Entertainment Corporation

Centaur Gaming เป็นเจ้าของแล้วก็ผู้ดำเนินงาน Hoosier Park Racing and Casino ซึ่งตั้งอยู่ใน Anderson, Indiana รวมทั้ง Indiana Grand Racing and Casino ซึ่งตั้งอยู่ในเมืองเชลบีวิลล์ เมืองอินดีแอนา

Clairvest รวมทั้งกองทุนที่ได้รับข้อแนะนำจาก West Face ได้ลงทุนด้วยกันใน doglotto Gaming ในปี 2010 ผ่านการซื้อตราสารหนี้สินในบริษัทแม่ของ Hoosier Park 

ในเวลานั้น บริษัทได้รับการเปลี่ยนแปลงและแก้ไขโครงสร้างใหม่ โดย West Face และก็ Clairvest และก็บริษัทในเครือมีส่วนได้เสียในบริษัท Centaur Gaming จะซื้อธุรกิจ Indiana Grand ในตอนหลังธุรกรรมที่เสนอควรต้องได้รับการยินยอมตามระเบียบและก็คาดว่าจะปิดตัวลงในตอนครึ่งแรกของปี 2561

doglotto
doglotto


ถ้าธุรกรรมปิดตามข้อตกลงที่คาดเดาไว้ แนวทางการขาย Centaur Gaming คาดว่าจะเพิ่มค่าตามบัญชีของ Clairvest โดยประมาณ 3 ดอลลาร์ต่อหุ้นจากราคาตามบัญชี 30 ก.ย. 2017 ต่อหุ้น 37.89 ดอลลาร์ การเพิ่มขึ้นนี้สะท้อนถึงผลพวงของผลตอบแทนที่ได้รับจาก CEP IV และก็สิทธิ์การมีส่วนร่วมของประธาน

เนื้อหาของธุรกรรมที่เสนอมีอยู่ในข่าวสารประชาสัมพันธ์ที่ออกโดย doglotto Entertainment Corporation ในวันนี้ ซึ่งรวมอยู่ในข่าวสารประชาสัมพันธ์ฉบับนี้